30 червня 2021 року в к. 2 ауд. 79, о 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 58.052.006 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» «Обґрунтування параметрів канатної системи малих складських приміщень для переміщення сільськогосподарських продуктів у тарі» аспіранта кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Никеруя Юрія Степановича.

Науковий керівник: Гевко Роман Богданович

 

З дисертацією можна ознайомитись на сайті університету: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35189