Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів

Перелік освітньо-кваліфікаційних програм

КодОсвітній рівеньОсвітня програма
051АСПІРАНТУРАЕкономіка
071АСПІРАНТУРАОблік і оподаткування
073АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАМенеджмент
075АСПІРАНТУРАМаркетинг
121АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАІнженерія програмного забезпечення
122АСПІРАНТУРАКомп’ютерні науки
123АСПІРАНТУРАКомп’ютерна інженерія
131АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАПрикладна механіка
132АСПІРАНТУРАМатеріалознавство
133АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАГалузеве машинобудування
141АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151АСПІРАНТУРААвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152АСПІРАНТУРАМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
162АСПІРАНТУРАБіотехнологія та біоінженерія
163АСПІРАНТУРА/ДОКТОРАНТУРАБіомедична інженерія
161АСПІРАНТУРАХарчові технології