Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів

Розмір плати за навчання

Денна форма навчання

Ціна за весь курс : 112 000,00

Заочна форма навчання

Ціна за весь курс : 100 000,00

Реквізити оплати

Отримувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя).

Код ЄДРПОУ отримувача: 05408102

Банк отримувача: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)

IBAN: UA408201720313251003201008829

Призначення: Оплата за аспірантуру ПІП (повністю) по спеціальності
(вказати назву спеціальності) форми здобуття освіти (вказати
форму здобуття освіти: денна, заочна, вечірня) номер
телефону (вказати)