Вперше в університеті дипломи доктора філософії отримали здобувачі третього рівня вищої освіти — Оробчук Олександра Романівна та Бурмака Віталій Олександрович.

Олекандра Оробчук захистила дисертаційну роботу «Онтоорієнтовані інформаційні системи предметної області «Китайська образна медицина» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки під науковим керівництвом доктора технічних наук, професора Лупенка Сергія Анатолійовича 26 серпня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 58.052.001 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Робота Олександри Романівни отримала високу оцінку фахівців, і є першою в світі науковою роботою, предметною областю дослідження якої стала китайська образна медицина.

Віталій Бурмака виконав освітньо-наукову програму під науковим керівництвом доктора технічних наук, професора Тарасенка Миколи Григоровича. Публічний захист дисертації «Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відбувся 30 вересня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ58.052.002 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Ректор університету, член-кореспондент НАН України, професор Петро Володимирович Ясній привітав Олександру Оробчук та Віталія Бурмаку з важливою подією — успішним завершенням підготовки за PhD-програмою та вручив дипломи доктора філософії, висловивши сподівання, що здобуті в університеті компетентності сприятимуть реалізації майбутніх задумів науковців в професійній і науковій діяльності.