Здобувач: Бурмака Віталій Олександрович
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Назва дисертаційної роботи: «Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень»
Науковий керівник: Тарасенко Микола Григорович
Адреса захисту: м. Тернопіль, вул. Руська 56, Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, корп. №2, ауд. 79 (зал засідань)