Здобувач: Дивдик Олександр Васильович
Спеціальність: 131 Механічна інженерія
Назва дисертаційної роботи: «Підвищення залишкової довговічності елементів авіаційних конструкцій пластичним деформуванням матеріалу в околі отворів»
Науковий керівник: Ясній Петро Володимирович
Адреса захисту: м. Тернопіль, вул. Руська 56, Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, корп. №2, ауд. 79 (зал засідань).