Здобувач: Керничний Богдан Ярославович
Спеціальність: 073 Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-економічний механізм управління транспортно-логістичним обслуговуванням промислового підприємства»
Науковий керівник: Андрушків Богдан Миколайович
Адреса захисту: м. Тернопіль, вул. Руська 56, Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, корп. №2, ауд. 79 (зал засідань).