Здобувач: Оробчук Олександра Романівна
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Назва дисертаційної роботи: «Онтоорієнтовані інформаційні системи предметної області «Китайська образна медицина»
Науковий керівник: Лупенко Сергій Анатолійович
Адреса захисту: м. Тернопіль, вул. Руська, 56 Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, корп. №2, ауд. 79 (зал засідань)
Дата захисту: 26.08.2020 р., 11:00год.